.
  Bij ons is de klant keizer!

Bestel een cadeaubon!

Is uw bezoek aan Sauna Keizer goed bevallen? Geef iemand dan eens een cadeaubon voor zijn/haar verjaardag, diploma of gewoon zomaar als bedankje! U vult gewoon onderstaand formulier in en maakt het bedrag over op NL90RABO0169922065. Zodra uw betaling binnen is versturen wij de cadeaubon. 


 

Acties* 

 


Facebookvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op promotie acties die door Sauna Keizer worden georganiseerd en gepubliceerd worden op de facebookpagina van Sauna Keizer.

 

1. Uitgesloten van deelname zijn medewerkers van Sauna Keizer

2. Door deel te nemen aan onze Facebookactie geven deelnemers akkoord te gaan met deze deelnemende voorwaarden.

3. Bij 18 jaar en jonger heeft een wettelijk vertegenwoordiger toestemming gegeven of kennis genomen van de voorwaarden.

4. Deelnemers gaan er mee akkoord dat ze bij winst als winnaar bekend worden gemaakt op deze Facebookpagina.

5. Vragen of opmerkingen m.b.t. deze Facebook promotie worden alleen behandeld mits deze gericht zijn aan info@saunakeizer.nl

6. De winnaars van Facebook acties worden gekozen aan de hand van een loting.

7. De prijs in niet omwisselbaar en niet inwisselbaar voor geld.

8. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

9. Berichten die gedeeld worden moeten openbaar gedeeld worden om kans te maken.

10. Deelnemers dragen gegevens niet over aan Facebook maar aan Sauna Keizer.

11. Gegevens van deelnemers zullen alleen worden gebruikt voor deelname registratie en voor communicatie m.b.t. deze Facebook promotie actie tenzij anders aangegeven in specifieke voorwaarden.

12. Facebook en ingeschakelde hulppersonen en/of derden door Sauna Keizer zijn niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit deelname aan deze promotie actie.

13. Druk-, spel-, zet- of vergelijkbare fouten kunnen niet worden tegen geworpen en betekenen op geen enkele wijze een verplichting door Sauna Keizer.

14. Deze promotieactie wordt op geen enkele wijze gesponsord, gesteund of begeleid door Facebook.

15. Deze Facebook promotie actie handelt in overeen stemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen.

16. Deze promotie acties zijn geldig gedurende de vermelde tijd in het Facebookbericht.

 

 

                     

Versie 1.0, opgesteld op 14 juni 2015.